horizontal rule

bullet

Hazai munkák 

 

bullet

EU K+F projektek 

 

horizontal rule

Hazai munkák 

 

bullet

Dunai hajóforgalom lehetőségei Budapest elővárosi és belső közlekedésében

horizontal rule

 

bullet

ELEKTRA Hungaria

 

Az információs technológia fejlődéséből fakadóan nemzetközileg egyre nagyobb teret nyer a chipkártyák közlekedési alkalmazása, amelyek igen nagy jelentőséggel bírnak a szolgáltatások könnyebb igénybevehetősége, a különböző szolgáltatások közti átjárhatóság biztosítása, a teljesítményarányos viteldíjak megvalósítása, a készpénzfizetési mód kiváltása, a hatékonyabb utasellenőrzés szempontjából, továbbá a pontosabb adatgyűjtés révén a szállítási kapacitások jobb kihasználhatósága és hatékonyabb működtetése vonatkozásában.
Az ELEKTRA Hungaria országos kártyakövetelmény- rendszer kidolgozását a TRANSMAN Kft. megfelelő szakértők bevonásával végzi.

horizontal rule

bullet

Hálózati forgalmi modellezés és térinformatikai megjelenítés 

 

A BKV Rt. „Főváros és környéke célforgalmi háztartásfelvétel 2004.” című projekt keretében előállított forgalomáramlási ábra mátrix ráterhelésével készült, térinformatikai környezetben megjelenített terhelési ábra képezte egyik kiemelt felhasználói példáját az „ESRI Magyarország Felhasználói Konferencia 2005” rendezvénynek. A hálózati ráterhelés a TRANSMAN/PTV-VISUM modell alkalmazásával és az ESRI ArcGIS szoftverével készült.
Az aktualizált hálózatra a TRANSMAN Kft. által kalibrált forgalomáramlási adatok alkalmasak különböző fejlesztési változatok vizsgálatára (a BKV engedélyével), amelyhez különböző számított utasforgalmi és üzemeltetői mutatók nyújtanak támogatást.
További alkalmazási példák:
listajel
Az M2 és a gödöllői HÉV összekapcsolásából adódó utasterhelések az átterelődő forgalommal együtt 

 

listajel
Az M2 és a gödöllői HÉV összekapcsolásából adódó utasterhelések különbségábrája 

horizontal rule

bullet

Szempontok a közúthálózat fejlesztések területfejlesztési hatásainak értékeléséhez 

 

Az infrastruktúrafejlesztés a gazdaság- és közlekedéspolitika megvalósításának stratégiai kulcseleme, mivel a közlekedés azon túlmenően, hogy a különböző tevékenységi helyek közti elérhetőség biztosításával a társadalmi-gazdasági élet jelenlegi működését szolgálja, javuló adottságai által, a jövőben születő telephely-választási döntések révén letelepülő tevékenységek eredményeképpen jelentős terület- és gazdaságformáló erő és kedvezőtlen működési körülményei révén meghatározó környezetalakító tényező is.
Ebből adódóan a közúthálózat-fejlesztések célja, ill. indokai is kettősek:
listajel
a közlekedés és kísérő folyamatai feszültségeinek csökkentése és az igények a gazdasági és környezeti lehetőségek közepette kedvezőbb kielégítése,
listajel
a társadalmi-gazdasági élet területi folyamatainak szolgálata és számukra kedvezőbb feltételek biztosítása.
A közúthálózat-fejlesztések "többcélúvá tételére" szükség is van, mert a fejlesztendő közlekedési infrastruktúra elemek gazdasági hatékonysága – a viszonylag mérsékelt forgalmi mennyiségek miatt – csupán a közlekedés területén jelentkező haszonfolyamok (pl. idő-, költség- és baleseti megtakarítások) alapján egyre kevésbé lesz igazolható, ezért szükséges a területi-gazdasági fejlődésben jelentkező pozitív gazdaságfejlesztő és jóléti hatások (pl. foglalkoztatottság, rendelkezésre álló háztartási jövedelmek, társasági jövedelmek növekedése stb.) megalapozott és "hihető" kimutatása.
 

horizontal rule

bullet

A regionális közúthálózat-fejlesztési terv készítésének módszere 

 

A hosszú távú regionális közúthálózatfejlesztési tervezés módszere a TRANSMAN által kifejlesztett és az országos közúthálózat-fejlesztési tervezés több alkalommal használt TRANSWAY modellrendszer alapján, az országos nagytávú hálózatba ágyazva a főváros és környéke (Pest megye) úthálózatának hierarchikus elemeit, továbbá Budapest főhálózatát figyelembe véve törekszik a forgalmi igények és egyéb meghatározó gazdasági, környezeti és területfejlesztési körülmények várható alakulását figyelembe véve a legkedvezőbb hálózati megoldások megtalálására és ezek hasznossági sorrendben történő megvalósítására.
Mindezen közben figyelembe kell venni, hogy a közúti forgalom és a torlódások növekedése hatására a jövőben fokozottabb figyelem hárul a közforgalmú közlekedésre (pl. a Központi Régióban a BKSz létrejötte és működése), továbbá a forgalom mérséklését is szolgáló és átrendeződését eredményező útdíj fizetés hatását is.
A módszertan egy a régiókra vonatkozó pályázat ajánlati anyagaként készült.

horizontal rule

bulletKerékpáros közlekedés
Az utóbbi években Magyarországon, így Budapesten is előtérbe kerül a közlekedési rendszer környezetbarátabbá tétele, amihez a közlekedés romló viszonyai (növekvő gépjárműforgalom, tömegközlekedés csökkenő részaránya) mellett a lakosság tudati változása is hozzájárul. A kidolgozott közlekedéspolitikai elvek és a gyakorlatban hozott intézkedések szakmai és laikus körökben egyaránt viták tárgyát képezik.
Ebben a törekvésben a változásra a kerékpárnak is meg van a maga szerepe: az egészséges életmód megvalósításának egyik eszköze, a közel térségi közlekedési kapcsolatok egyik lehetséges módja, vagy mint a szabadidő eltöltésének önálló formája. Ennek felismerésével kezdeményezte a Budapesti Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya: „A kerékpározási szokások vizsgálata Budapesten” és a "A kerékpározás és más közlekedési módok elfogadottságának társadalmi támogatottságának vizsgálata" című tanulmányok elkészítését.

Letölthető anyagok:

- A kerékpározási szokások vizsgálata Budapesten

- A kerékpározás és más közlekedési módok elfogadottságának társadalmi támogatottságának vizsgálata

 

horizontal rule

bullet

TRANSURS forgalmi modell rendszer

Ha tudni akarja, hogyan változik a forgalom 

különböző közlekedésszervezési intézkedések (pl. tömegközlekedési hálózat- és szolgáltatási gyakoriság változtatás, parkolásszabályozás és forgalomcsillapítás, út-, híd-lezárás, stb.), infrastruktúrafejlesztések (pl. új út, vagy híd elkészülte, tömegközlekedési vonal kiépítése stb.,) vagy pénzügyi intézkedések (pl. viteldíjváltoztatás, parkolási díjszabályozás, behajtási díj, vagy útdíj bevezetése stb.) következtében

és az intézkedések milyen hatásváltozással járnak 

pl. a közlekedési időfelhasználás, a költségek, a bevételek, az energiafogyasztás, a légszennyezés, a zaj, a baleseti kockázat, a hálózati kapcsolatok és elérhetőségek stb. területén,

továbbá ezeket, hogyan lehet értékelni.

TÉR–IDŐ–KÖLTSÉG–ELVŰ KÖZLEKEDÉSI MODELL- ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZER

horizontal rule

bullet

A közúthálózat fejlesztés tervezésére szolgáló módszerek Magyarországon
– Az EU-támogatások megalapozását szolgáló érveléssel – 

 

A különböző tervezési feladatok megoldására fejleszti a TRANSMAN folyamatosan – már évtizedek óta – a TRANSWAY modell- és program rendszert, mely lehetővé teszi a forgalmi- igényáramok és terhelések előrejelzését a hálózaton, továbbá az utazási idők-, üzemeltetési költségek-, baleseti veszteségek-, levegőszennyezés-, zaj-, terület igénybevétel- és a zónák közötti elérhetőség ill. helyzetpotenciálok változásának számítását. A hatékonysági elemzés és a változatok rangsorolása (költség-haszon elemzés (CBA) és a használati-érték elemzés (MCA)) lehetővé teszik a gazdasági megvalósíthatóság bemutatását a nemzetgazdaság számára.

          

horizontal rule

bullet

Az M30 autópálya Miskolc környéki tervezett nyomvonalainak hatásvizsgálata

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állami Közútkezelő KHT megbízásából, a NÓVIA Kft. megrendelésére az M30 jelű gyorsforgalmi út Emőd-Miskolc közötti szakaszának, valamint a Miskolc elkerülő szakasz forgalmi és hatásvizsgálatát a TRANSMAN Kft. végezte.

          

horizontal rule

bullet

M3 és M35 Gyorsforgalmi utak Polgár-Nyíregyháza-Debrecen térségében tervezett nyomvonalváltozatainak összehasonlító vizsgálata

 

Az M3-as és M35-ös gyorsforgalmi utak fejlesztése nagyban hozzájárulhat a keletmagyarországi régió területi- és gazdaságfejlődéséhez ezen belül különösen Nyíregyháza és Debrecen forgalmi körülményeinek javításához.
 
A vizsgálat során két változat került összehasonlításra.

          

horizontal rule

bullet

Vasúti utasforgalmi vizsgálatok

 

.A Magyar Államvasutak (MÁV) egy új típusú menet- és helyjegy kiadó rendszer bevezetésén dolgozik, mely az induló- és érkező állomások rögzítésével váltaná fel a jelenlegi távolságkategóriás rendszert. Ennek megvalósulásáig az induló-érkező mátrixok a jegy- és bérleteladási statisztikák alapján becsülhetők, egyfajta gravitációs-modell felhasználásával.
A hálózati utasterhelések az utazási áramok hálózatra való ráterhelésével határozhatók meg.

          

horizontal rule

bullet

MÁV Személyszállítási Tanulmány

 

Az utóbbi néhány év nehéz időszak volt a MÁV életében. A politikai változások és a gazdasági átalakulás eredményeképpen a szállított utasok száma jelentősen visszaesett. Míg komoly erőfeszítéseket tettek a költségek visszaszorítására, a költségfedezeti mutató csökkent, így a vasút, mint a világban sok más helyen, növekvő pénzügyi kihívásokkal néz szembe.
Ilyen előzmények után hívott meg a MÁV egy tanácsadó csoportot – melyet a Halcrow Transmark vezet –, hogy készítse el a MÁV személyszállítási tanulmányt.
     

A MÁV személyszállítási tanulmány

c. előadás anyaga, melyet Dr. Monigl János (TRANSMAN) 2001. február 7-én 
tartott a MÁV Rt.  igazgatósága részére megtekinthető.  

 

horizontal rule

bullet

Szeged város tömegközlekedési hálózatának vizsgálata

 

A vizsgálat célja: A városi közösségi közlekedésfejlesztés koncepciójának kialakításához, a hálózat és a szolgáltatások tervezéséhez megfelelő alapadatok előállítása, továbbá a hálózat átalakítása a városi közösség, az utasok és a a szolgáltatók szempontjainak figyelembevételével.
a tömegközlekedési rendszer és forgalom leképezése
a jelenlegi tömegközlekedési rendszer értékelése
hálózati javaslatok kidolgozása
a javaslatok értékelése
 
A feladat összefoglalásaként a Képviselő testület előtt
2000. október 5-én a TRANSMAN Kft. és a Duna-Bit Bt.
munkatársai által megtartott előadás
anyaga megtekinthető
 

horizontal rule

bullet

A kerékpározási szokások vizsgálata Budapesten

 

Az utóbbi években Magyarországon, így Budapesten is előtérbe kerül a közlekedési rendszer környezetbarátabbá tétele, amihez a közlekedés romló viszonyai (növekvő gépjárműforgalom, tömegközlekedés csökkenő részaránya) mellett a lakosság tudati változása is hozzájárul. A kidolgozott közlekedéspolitikai elvek és a gyakorlatban hozott intézkedések szakmai és laikus körökben egyaránt viták tárgyát képezik.
 
Ebben a törekvésben a változásra a kerékpárnak is meg van a maga szerepe: az egészséges életmód megvalósításának egyik eszköze, a közel térségi közlekedési kapcsolatok egyik lehetséges módja, vagy mint a szabadidő eltöltésének önálló formája. Ennek felismerésével kezdeményezte a Budapesti Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya a jelen összefoglaló alapjául szolgáló: „A kerékpározási szokások vizsgálata Budapesten” című tanulmány elkészítését.

horizontal rule

bullet

A különböző közlekedési módok elfogadottságának,
társadalmi támogatottságának vizsgálata

 

Az utóbbi években Magyarországon, így Budapesten is előtérbe kerül a közlekedési rendszer környezetbarátabbá tétele, amihez a közlekedés romló viszonyai (növekvő gépjárműforgalom, tömegközlekedés csökkenő részaránya) mellett a lakosság tudati változása is hozzájárul. Mindeddig nem készült azonban olyan felmérés, amely megmutatná, valójában mekkora támogatottsága van a lakosság körében a különböző közlekedéspolitikai alternatíváknak. Ennek felismerésével kezdeményezte a Budapesti Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya a jelen összefoglaló alapjául szolgáló tanulmány elkészítését.

 

 

 

Ugrás a lap tetejére                       

horizontal rule

EU K+F projektek 

 

bullet

ASSET 

 

 

bullet

LINK 

 

 

bullet

MOTOS 

 

 

bullet

BESTUFS II 

 

 

bullet

TREND 

 

 

bullet

TREMOVE 

 

 

bullet

EXTR@Web 

 

 

bullet

BESTUFS 

 

 

bullet

BOB 

 

 

bullet

IASON 

 

 

bullet

PRECO 

 

 

bullet

APRICOT 

 

 

bullet

Also Danube 

 

 

bullet

FISCUS 

 

 

bullet

CARISMA-Transport 

 

 

bullet

MARETOPE 

 

 

bullet

QUATTRO 

 

 

bullet

Railserv 

 

 

bullet

EUROPRICE

 

 

bullet

EUROSIL 

 

Ugrás a lap tetejére