Cégleírás

 

A TRANSMAN Közlekedési Rendszergazdálkodási Tanácsadó Kft. 1990-ben alakult, mint egy független tanácsadó, alapítói többéves kutatói tapasztalatainak hasznosítása céljából.

 

Minőség kódex megjelenítése

Etikai kódex megjelenítése

 

horizontal rule

 

A cég alapfilozófiája és feladatfelfogása a közlekedési rendszergazdálkodás (management), amely egyes települések, nagyobb térségek működésével és közlekedésével kapcsolatos átfogó tevékenység, amely magába foglalja a közlekedési igényekkel, létesítményekkel, eszközökkel és szervezetekkel, valamint a közlekedési folyamatokkal és ezek hatásaival való „gazdálkodást”.

A társaság tevékenysége során a közlekedésen belül a következő két lényegi területet különbözteti meg:

 

bullet
forgalmi folyamatok; amelyek a közlekedési kereslet kielégítése során létrejövő, a hálózatokon lejátszódó jármű- és utasfolyamatokat és azok hatásait ölelik fel,

 

bullet
működtetési folyamatok; amelyek az igazgatási és ellátási feladatokkal kapcsolatos szervezeti, teljesítménytervezési, költség- és bevétel-gazdálkodási, finanszírozási és szabályozási folyamatokat foglalják magukba.

 

A társaságnak a közlekedési rendszerfolyamatok javítása érdekében kifejtett tanácsadói tevékenysége négy fő területre koncentrálódik:

 

bullet
közlekedési igényelemzés és befolyásolás; a közlekedési igények ok-okozati összefüggéseinek feltárása alapján javaslatok és intézkedések kidolgozása a forgalommegoszlás kedvezőbb arányainak eléréséhez,

 

bullet
forgalomszervezés; a szervezett és nem szervezett forgalom nagyságának, összetételének, irányultságának ismeretében a hálózatok és létesítmények jobb kihasználását, a kedvezőtlen hatások mérséklését elősegítő tevékenységek,

 

bullet
közlekedési szervezetfejlesztés; a közlekedési szervezeteknek az igényekhez igazodó hatékony kialakítása, a tevékenységi folyamatok és költségek elemzése, a díjak és bevételek tervezése, folyamatok szabályozása,

 

bullet
közlekedési infrastruktúrafejlesztés; a területközi közlekedési igények alapján a hálózati forgalmak meghatározása, a fejlesztési igények levezetése, a megoldási alternatívák közlekedési, környezeti, gazdasági és pénzügyi hatásainak értékelése, fejlesztési javaslatok kimunkálása.

 

A társaság - a referencialistában is szereplő - feladatainak ellátásához megfelelő eszközrendszerre támaszkodhat, amelyek közül a legfontosabbak:

 

bullet
térmodellek (pl. országos, budapesti)

 

bullet
forgalmi modellek (pl. közúti, vasúti, komplex városi, tömegközlekedési)
 
bullet
hatásmodellek (pl. idő-, üzemanyag fogyasztás, baleset, légszennyezés, zaj)

 

bullet
döntési modellek (pl. költség-haszon modellek, többkritériumos modellek)

 

bullet
pénzügyi modellek. (pl. koncessziós modell)

 

horizontal rule

 

A társaság feladat-megközelítésének és eszközrendszerének köszönhetően jelentős szerepet vállalhat az országos és fővárosi közlekedési rendszerfejlesztési munkákban (ld. referencia munkák listáját).

A TRANSMAN Kft. az elmúlt évek munkái során kapcsolatba került nemzetközi szervezetekkel és projektekkel mint a PHARE, UITP, EBRD, EIB és a Világbank.

 

bullet

TRANSMAN Kft. Cégleírás